> Úspešný veľtrh spája študentov a podniky už sedem rokov | Online žurnalistika.


Úspešný veľtrh spája študentov a podniky už sedem rokov

Pracovný veľtrh Študenti & podniky 2018
Zdroj - upjs.sk

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku na akademickej pôde Technickej univerzity v Košiciach opäť zorganizovali úspešný veľtrh s názvom Študenti & podniky. Túto udalosť zastrešila Francúzsko-slovenská obchodná komora. Išlo doposiaľ o siedmy ročník v poradí, čomu nasvedčuje efektívnosť samotného podujatia.

Veľtrh sa uskutočnil 12. apríla v dopoludňajších hodinách v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Novinkou bol tiež fakt, že tohtoročný veľtrh sa po prvýkrát konal na východe Slovenska, zatiaľ čo predošlých šesť bolo organizovaných v hlavnom meste, Bratislave.

Okrem stánkov, workshopov a prezentácií rozličných podnikov, sa tohto roku uskutočnil aj takzvaný okrúhly stôl. Ten bol zameraný predovšetkým na bakalárske a magisterské študijné programy v oblasti duálnej formy vzdelávania. V rámci tohto okrúhleho stolu francúzski odborníci vysvetlili, ako čo najlepšie reagovať na potreby podnikov. Takéto informácie sú totiž pre uchádzačov o zamestnanie veľmi dôležité. Na podujatí zaznelo niekoľko zaujímavých postrehov a tipov, vďaka ktorým by mali absolventi študijných programov nájsť jednoduchšie a rýchlejšie uplatnenie na trhu práce.

Veľtrh Študenti & podniky ale nebol určený primárne pre vysokoškolákov. Mohli sa ho zúčastniť taktiež študenti stredných škôl. Tí tak mali možnosť využiť príležitosť a oboznámiť sa s tým, ako  fungujú študijné programy vo Francúzsku či osobne sa stretnúť so zástupcami francúzskych podnikov na Slovensku. Udalosti sa zúčastnili napríklad podniky ako Mazars, Altran, Lear Seating Corporation, Decathlon, Novares Slovakia Automotive a iné. Podujatia sa tiež zúčastnili prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. a iní.

Pracovný veľtrh Študenti & podniky 2018
Zdroj - upjs.sk

Would you like to leave a comment?

Ďakujem veľmi pekne za komentár :)


09 10